Директор
+ 7(***) ***
Приемная

Қамқоршылық кеңесі

ХАБАРЛАНДЫРУ! / ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Ақтөбе облысының білім басқармасы Алға ауданының білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің «Бесқоспа орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі №355 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оның сайлау тәртібінің үлгілік қағидалары» (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 сәуірдегі № 123 бұйрығымен өзгеріс енгізілген) негізінде Алға ауданының білім беру ұйымдарының Қамқоршылық кеңес құрамының мүшелігіне өтініштердің қабылданатындығын хабарлайды.

КГУ «Бескоспинская средняя школа» ГУ «Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области» на основании «типовых правил организации работы попечительского совета в организациях образования и порядка его избрания», утвержденных приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года №355 (с изменениями, внесенными приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 2 апреля 2018 года № 123) объявляет о приеме заявлений в члены Попечительского совета организации образования Алгинского района.
Өтініштер beskospa.om@mail.ru электронды поштасына 2021 жылдың 6 қыркүйекке дейін қабылданады.
Заявления принимаются на электронную почту beskospa.om@mail.ru до 6 сентября 2021 года
Байланыс телефоны: 8 (71337) 7-21-26; 87771591910
Ескерту: Өтініш үлгісі қосымша жалғанады.
Контактные телефоны: 8 (71337) 7-21-26; 87771591910
Примечание: Образец заявления прилагается

Хабарландыру 2021жылы 26 тамыз күні жарияланды
Объявление опубликовано 26 августа 2021 года

Ақтөбе облысының білім басқармасы
Алға ауданының білім бөлімі басшысының м.а.
Ж. Утепбергеноваға /
И.о. руководителя отдела образования Алгинского района
Управления образования Актюбинской области
Утепбергеновой Ж.
от _________________________________________________
ТАӘ (толық) / ФИО (полностью)
_________________________________________________
(елді-мекен, қала атауы, үй және пәтер нөмері /
наименование населенного пункта, город, улица и дом)
мекенжайында тұратын / проживающего по адресу
_________________________________________________
Ұялы телефон / Мобильный телефонӨТІНІШ / ЗАЯВЛЕНИЕ
Мені ________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)
Қамқоршылық кеңесі мүшесіне қабылдауыңызды өтінемін. /
Прошу принять меня в члены Попечительского Совета
_____________________________________________________________
(наименование организации образования)______________ Мерзімі / Дата
______________ Қолы / Подпись